Søren er formand for DGI, der arbejder med at styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI arbejder for at engagere flest mulige i idræt med foreningen som udgangspunkt.