Laura er chef for Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er et selvejende landsdækkende kompetence- og udviklingscenter under Socialministeriet. CFSAs formål er at at fremme, understøtte og videreudvikle frivilligheden og formidle viden om civilsamfundet især på det sociale område.  

CFSA tilbyder rådgivning, kurser, organisationsudvikling og relevant redskaber til frivillige, nye, små og store foreninger og landsdækkende organisationer. Centret hjælper mange kommuner med samskabelse, og hvordan de udvikler et ligeværdigt samarbejdet med det lokale civilsamfund. Desuden følger og analyserer CFSA løbende udviklingen på frivilligområdet i Danmark og internationalt og udgiver en samlet frivilligrapport hvert andet år. Endeligt er CFSA i dialog med virksomheder, forskere, ministerier, fonde og uddannelsesinstitutioner, der efterspørger centrets brede viden fra både praksis og analyser.