Helle arbejder primært med organiseringer af tværgående samarbejder mellem kommuner, regioner, civilsamfund og socialøkonomiske virksomheder i relation til sociale, sundhedsmæssige eller miljømæssige udfordringer. Hun har derfor kendskab til civilsamfundets mange former og roller i samfundet samt organisering og værdiskabelse i samarbejder med civilsamfund og frivillige. Derudover arbejder Helle med det nye styringsparadigme for offentlig styring – new public governance. Dette paradigme har bl.a. fokus på, hvordan borgere, civilsamfund og private virksomheder involveres i løsninger som ligeværdige partnere.