Workshop 30. maj 
Workshop i Dome of Visions for foreninger under tre temaer: Økonomi, Rekruttering og uddannelse samt anerkendelse:


Frivillighed for alle-seminar 14. juni
Et seminar om social inklusion i frivillige fællesskaber som afslutning og opsamling på de gode erfaringer fra frivilligprogrammet fra Aarhus 2017 samt forskellige perspektiver på social inklusion og frivillighed.

Åben workshop 27. juni
En workshop for alle interesserede, faciliteret som idéværksted for at lette samskabelsesprocessen mellem kommune, foreninger og civilsamfund. 

Workshop for foreninger 23. august
En praksisorienteret kursusaften med fokus på motivation og ledelse af frivillige.

Workshop for foreninger og organisationer den 23. oktober
En workshop med fokus på involvering af unge og betydningen for unges engagement.  

Workshop for foreninger og organisationer den 14. november
En aften med fundraising på programmet - med inspiration og sparring til process og arbejdet med projektansøgninger.