Gennem de senere år har forskelige undersøgelser og forskningsresultater vist, at frivilliges indsats også har en lang række positive effekter både for de frivillige selv og for de samfund og organisationer de er en del af. For eksempel positive effekter for de frivilliges fysiske og mentale helbred og for samfundets økonomi, udvikling og sammenhængskraft.

I løbet af frivillighovedstadsåret samarbejder Aarhus Kommune med blandt andet frivillige organisationer, frivilligcentre, andre kommuner og Region Midtjylland om at fejre og anerkende de frivilliges indsats og udvikle nye veje til velfærd. Samarbejdet sigter samtidigt mod at endnu flere inspireres og inviteres til at blive en del af frivillige fællesskaber – blandt andet ved at skabe opmærksomhed og udbrede viden om de mange positive effekter af frivillighed.

En række af disse dokumenterede positive effekter beskrives i dette litteraturstudie, kategoriseret efter:

A) Betydning for fysisk helbred
B) Betydning for mentalt helbred
C) Betydning for samfund og økonomi

Læs hele litteraturstudiet her: