Sammen om Trøjborg er et større samskabelsesinitiativ i 2018, hvor Frivillighuset på Trøjborg skaber en ramme for, at beboere, foreninger, lokale erhvervsdrivende, institutioner og andre aktører på Trøjborg kan mødes og udvikle flere fællesskaber, få "landsbystemningen" tilbage og gøre Trøjborg til en mere inkluderende/inviterende bydel. Sammen om Trøjborg er et led i en større bevægelse i Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg, hvor vi åbner frivillighuse, lokalcentre og plejehjem op mhp. at styrke fællesskaber, generationsbrobygning og deltagelse.

1 2018 samarbejdes med de øvrige magistratsafdelinger om at få alle relevante aktører på banen fx. skoler, dagtilbud mv. Ligeledes er der aftalt en miniprøvehandling med Magistratsafdelingen Kultur og Borgerservicee om at bruge bydelstelefonen, som et værktøj til at invitere og afsøge trøjborgernes ønsker og behov, ligesom der afvikles en række workshops i løbet af foråret 2018. Processen kulminerer i en vejfest den 18. august, hvor der arbejdes på at lukke Kirkegårdsvej og hvor foreninger, institutioner, handlende og alle beboere på Trøjborg inviteres ind til fest, sang og fællesskaber. Modellen konceptualiseres mhp. spredning til øvrige områder/bydele herunder sammen om Hasle, Mårslet, Christiansbjerg med videre.

Status
Et af initiativerne i projektet var vejfesten på Huset Trøjborg og Plejehjemmet Trøjborg en lørdag i august, hvor 700 glade gæster deltog. I samarbejde med projektet GENLYD blev der serveret gratis brunch til 350 mennesker lavet af frivillige. Resten af dagen bød på et tætpakket program. Deltagerne kunne blandt andet få en cykeltur i Folkestedets rickshaw og smagsprøver på kager bagt til kagekonkurrencen ’Trøjborgkagen’.
Vejfesten var en anledning til at høre og inddrage lokalborgerne i forhold til den videre udvikling af Trøjborg som et fællesskabende lokalområde. Der blev indsamlet over 200 konkrete borgerinput til udvikling af fællesskaber på Trøjborg. Det videre arbejde skal nu forankres i et nyt fællesråd for området.

Kontakt: Susanne Brøchner Væring, Sundhed og Omsorg, suvae@aarhus.dk, Tlf. 41854213