Frivilligcenter Aarhus er en non-profit interesse- og netværksorganisation, der rådgiver frivillige organisationer med blandt andet rekruttering, fundraising, projektudvikling og meget mere. De samarbejder og samskaber med Aarhus Kommune - og de er byens kardinalpunkt, når det kommer til frivillighed og medborgerskab.

Frivilligcenter Aarhus arbejder for at understøtte og udvikle det frivillige sociale arbejde, som gør en enorm indsats for sårbare og udsatte borgere i Aarhus. Derfor har det givet både mening og værdi for os at involvere os som strategisk partner i Frivillighovedstadsåret. Dels fordi vi i fællesskab kan synliggøre og anerkende de frivillige, dels fordi vi kan bruge året og i særdeleshed Folkets Møde til at se på, hvordan vi kan blive endnu bedre - sammen." - Hanne Sanderhoff Degn, leder af Frivilligcenter Aarhus