NGO'en FO-Aarhus har samarbejdet med Aarhus Kommune om blandt andet projekter for arbejdsløse, handicappede, flygtninge m.fl.

Derudover har FO-Aarhus samarbejdet med kommunen om folkeoplysninger blandt andet i form af foredrag, debatpulje, udviklingsprojekter, aftenskole m.m.

Se det trykte program for FO-byen under Folkets Møde.

Det folkeoplysende arbejde har altid været båret af det levende møde mellem mennesker. Mødet og fællesskabet mellem høj og lav, almindelige mennesker og svage eller udsatte. Derfor er det oplagt og helt i tråd med vores værdier, at FO-Aarhus er involveret i Frivillighovedstadsåret og i skabelsen af Folkets Møde.” - Torben Dreier, skoleleder i FO-Aarhus