DGI har som formål at styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed. DGI vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt.

Arbejdet baserer sig på hovedperspektiver – et humanistisk menneskesyn og demokratisk medleven.

Et humanistisk menneskesyn bygger på respekten for det enkelte menneskes ret til frit at udvikle sig i ansvarlighed. Hvilket indebærer:

  • Respekt for det enkelte menneske og dets mulighed for at være med til at præge omverdenen
  • Ret for alle til at udvikle sig i frihed under ansvar
  • Anerkendelse af individets betydning og værdi

Demokratisk medleven vedrører organisationsform og beslutninger – men mere end det. Demokrati er i høj grad også en omgangsform og en indstilling. Demokratisk medleven indebærer dialog, rummelighed og åbenhed. 

Uden frivillige, ingen forening. Derfor er det naturligt for DGI at være en del af Europæisk Frivillighovedstad 2018 og i særdeleshed Folkets Møde. På Folkets Møde vil DGI facilitere en lang række aktiviteter, der giver mulighed for deltagelse i den frivillige idræts mangfoldighed samt deltage i dialoger om frivillighedens vilkår og potentialer." - Flemming Poulsen, direktør for DGI Østjylland.

Om DGI:
DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation med 1,6 millioner medlemmer. Sammen med foreningerne får vi danskerne ud i naturen og ind på banen. Børn og seniorer, begyndere og rutinerede.

Vi tror på, at du bliver stærkere og mere motiveret af at dyrke idræt i et fællesskab, og vores aktiviteter spænder over mange forskellige idrætsgrene. Fra street soccer til svømning, fra håndbold til fitness og løb.