Spis sammen-arrangement mellem boligforening, Café Røde Kors, G-faktor og Medborgerhuset, hvor vi skaber fællesskaber og understøtter bestående, men forsøger også at etablere nye. Vi indgår som rollemodeller og støtter bruger sammen med frivillige i at forsøge at etable nye eller blot det at indgå i fællesskaber.