Vores opgave er primært at servicere samt varetage og koordinere alment praktiserende lægers interesser på regionalt plan. Det spænder bredt fra at vejlede i forhold til den enkelte praksis’ hverdag og i det løbende samarbejde med Regionen – over til rollen som PLO-bestyrelsens forlængede arm regionalt.

Læs mere om PLO i Region Midtjylland her