Nordea-fonden støtter projekter, der fremmer gode liv inden for fire områder: Sundhed, motion, natur og kultur. Projekterne kan være i alle størrelser, men har alle til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet.

Fonden uddeler også legater til studieophold i udlandet og tilbyder legatboliger til internationale kapaciteter. Desuden støttes uddannelse, forskning og innovation særligt inden for de fire fokusområder samt alment velgørende projekter.

Læs mere på Nordea-fondens hjemmeside.