Foreningen Hørning Madklub har som formål at give økonomisk udsatte borgere i Hørning, Skanderborg kommune, mulighed for gratis mad og givende, forpligtende fællesskab én gang ugentligt, at skabe engagement og fællesskab blandt de deltagende samt at minimere madspild. Læs mere i Hørning Madklubs Facebook-gruppe.