Mød DBU Jylland til FrivilligBørs d.21 sep. kl.16-19.

DBU’s fælles vision for dansk fodbold har sat tal på frivilligheden i de danske fodboldklubber. Med ca. 130.000 aktive frivillige trænere og ledere, er der ikke tvivl om, at frivillighed er stærkt forankret inden for fodboldens døre. Det stiller til gengæld høje krav til vores medlemsklubber, i forhold til opgaven at værne om de mange frivillige samt løbende tiltrække nye engagerede mennesker.

Rekruttering af flere frivillige forudsætter en veldefineret og veludlevet HR-strategi i klubberne. Det sker ikke af sig selv. Vi skal motivere klubberne til at sætte frivillighed højt på dagsordenen på bestyrelsesmøder såvel som i hverdagen. Vi skal arbejde for, at der etableres et frivilligansvarlig-hverv i alle klubber – en dedikeret og dybt engageret person, som får til opgave at varetage klubbens frivillighedsstrategi samt ansvar for at skabe de bedst mulige vilkår for frivillige i hver enkelt klub.

Målet med dette fælles indsatsområde er at påvirke/presse på for, at funktionen sættes på dagsordenen og gøres til et prioriteret hverv. Vi skal i dialog med klubbernes ledelser og opfordre disse til, at arbejde for:

· at der fremover vælges en (dedikeret) frivilligheds-ansvarlig blandt foreningernes medlemmer på generalforsamlingen
· at funktionen også får sæde i bestyrelsen, og dermed opnår beslutningskompetence (medbestemmelse)
· at denne person får råderum til at udføre sit arbejde ordentligt (en dedikeret funktion), og den nødvendige støtte til at samle alle klubbens frivillige
· at der evt. etableres et supporterende frivillighedsråd under den ansvarlige