Vi kæmper for at skabe lige muligheder i samfundet. Vi bidrager til at forebygge synshandicap

Læs mere om Dansk Blindesamfund Østjylland her.