Projektets primære målgruppe er nye borgere i Aarhus, som ønsker at tage aktiv del i det aarhusianske forenings- og fritidsliv. Målet er, at målgruppen opnår en bedre tilknytning til Aarhus som by- og værdifællesskab, og at de vil styrke deres personlige og sociale kompetencer samt aktive medborgerskab. Via det gode samvær omkring biavl vil projektet bidrage med et kendskab til den danske kultur og de danske værdier - foruden den danske natur og traditionen bag det danske foreningsliv.

Læs mere om Bilauget her