Foreningen henvender sig til alle, som går ind for princippet om, at alle mennesker i samfundet betingelsesløst bør være sikret et eksistensgrundlag. BIEN er en forkortelse for Basic Income Earth Network. Læs mere om foreningen Bien Danmark her.