Århus Salsa Forening er en forening med formål om, at udbrede og fremme kendskabet til og dyrkelsen af de forskellige salsastilarter inden for både dans og musik. Det gøres ved:

- at repræsentere de aktive udøvere af salsadans i forhold til udbydere af salsaaktiviteter.
- at informere upartisk for alle salsa instruktører og arrangementer i Århus.
- at repræsentere det samlede salsamiljø i forhold til kulturelle, politiske, kommercielle eller fagligt relaterede enheder og organisationer.
- at arbejde for og fremme et varierende og velfungerende salsamiljø i Århus.
- at varetage medlemmernes fælles interesser gennem frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde efter Folkeoplysningsloven
- at drive fortsat, almennyttig foreningsvirksomhed for enhver, som tilslutter sig foreningens formål og som arbejder for foreningens fortsatte uafhængighed.

Læs mere om Århus Salsa Forening her.