Søndag d. 23. september kl. 13.00-17.00

Om Kulturbazar
Til Kulturbazar står en række foreninger, fællesskaber og frivillige parat i Ridehuset til at præsentere nye borgere og aarhusianere for fællesskaber, det er muligt at blive en del af. Derudover vil en række kulturinstitutioner være til stede for at gøre opmærksom på deres tilbud til målgrupperne.

Kulturbazar er et velkomstarrangement for flygtninge og nye borgere og en fejring af kulturel mangfoldighed.

Kultur & Borgerservice ønsker, at udenlandske borgere som kommer til Aarhus hurtigt bliver en del af kultur- og foreningslivet og således bliver en del af det danske samfund.

Formål
For at få integrationen til at lykkes skal nye borgere i Aarhus på den ene side hurtigt indlemmes og forankres i eksisterende fællesskaber inden for kultur, sport og fritid. På den anden side skal borgerne i Aarhus have mulighed for at stifte bekendtskab med fremmede kulturer, som er og bliver en del af kommunen. Bazaren skal øge forståelsen for hinandens forskelligheder og være begyndelsen på nye venskaber.

Foreninger og kulturelle fællesskaber er vigtige dele af det danske samfund. Og nytilkomne bliver hurtigst en del af de nye omgivelser, hvis de deltager i fællesskabet. Derfor håber vi, at rigtigt mange aarhusianere - nye som gamle - vil benytte sig af chancen for at se, møde og opleve andre kulturer og at der knyttes nye bånd mellem gamle og nye aarhusianere.

Kulturbazar har følgende målgrupper:
- Internationale borgere, herunder flygtninge, som ønsker at blive en del af det danske samfund.
- Aarhusianere i almindelighed, som er nysgerrige på at stifte kendskab med vores nye medborgere og deres kultur.

Arrangør: Kultur & Borgerservice. Kulturforvaltningen er projektleder.