Fredag d. 21. september kl. 16.00-19.00
Gratis - men kræver tilmelding og er for foreninger, kommunale aktører og virksomheder. Tilmeldingsfrist 10. september. 
 

Om FrivilligBørs Aarhus
FrivilligBørs Aarhus er en dynamisk, kreativ, morsom og givende event for virksomheder, frivillige foreninger og offentlige institutioner for at udvikle nye måder at samarbejde på lokalt til gavn for byens udsatte borgere.

Formål 
Visionen er at skabe en ny kultur for samarbejde og samskabelse på tværs af traditionelle skel. FrivilligBørs Aarhus skal gøre det nemt for byens aktører, at deltage aktivt og styrke de sociale indsatser for byens udsatte borgere.

Det er en event, hvor det handler om at dele det, vi allerede har, og sammen skabe mere værdi ved at bruge ressourcerne smartere til gavn for flere. Aktørerne matches i en uformel dynamisk atmosfære for at skabe lokalt samarbejde på tværs med fokus på at udveksle, give og få ressourcer – uden penge imellem.

I Frivilligcenter Aarhus er vi glade for, at FrivilligBørs 2018 bliver en del af Folkets Møde til september. Vi ser frem til at fejre, at Aarhus er Frivillighovedstad i år og skabe mange nye partnerskaber og fremtidige fællesskaber. - Mette Slot, Frivilligcenter Aarhus

Afvikling af event
Selve børs-arrangementet foregår fra kl. 16.00-18.00 og her møder parterne hinanden for at ”handle” ressourcer og indgå aftaler, der er gensidigt givende og forpligtende. Aftalerne registreres og godkendes af en børs-notar, der sikrer, at aftalerne stemmer overens med gældende regler.

Deltagerne til FrivilligBørs Aarhus inviteres i forlængelse af selve børsen til et networking-arrangement fra kl. 18.00-19.00.

I tilmeldingen beskriver deltagerne kort, hvad de henholdsvis tilbyder og efterspørger på FrivilligBørs. Arrangørerne samler oplysningerne i et Børskatalog, som deles ud til deltagerne, så de både før og under børsen kan se, hvem der efterspørger det, de tilbyder, og hvem der tilbyder det, de selv efterspørger.

Arrangør: Frivilligcenter Aarhus og Aarhus Kommunes Magistratsafdeling for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Frivilligcenter Aarhus har projektledelsen og det koordinerende ansvar.